Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Aktuálne protiepidemické opatrenia.

V priestore galérie sa môžu nachádzať len dvaja návštevníci alebo členovia jednej domácnosti. Vstup je možný len s respirátorom a negatívnym testom. Aktuálne platné výnimky z povinnosti nosiť respirátor alebo rúško nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva.

Aktuálna výstava

Výstava s názvom Podfarbené predstavuje najmä knižné ilustrácie autorky Barbory Idesovej. Jej tvorba je úzko spätá s výraznou farbou, preto sa objavila aj v názve, ktorý odkazuje na schopnosť ilustrácie podčiarknuť v knihe to hlavné a správne dotvoriť atmosféru.

Výstava pozostáva z dvoch pomyselných častí. Prvá sa venuje autorkinej zatiaľ najúspešnejšej knihe Kde je Ester N? Ide o výber šiestich ilustrácií, vďaka ktorým divák spozná jej charakteristický rukopis. Druhá časť výstavy prezentuje trojicu autorkiných ilustrácií. Ide o silnú tému, keďže sú na nich zobrazené tri ženy, ktoré takpovediac „posúvali hranice“ svojej doby a mali odvahu tvoriť a skúmať aj v časoch, ktoré im nepriali.

O galérii

Čepan Gallery je malá nezávislá galéria, ktorej cieľom je praktická príprava mladých kurátorov. Nie je tematicky vyhranená – venuje sa súčasnému umeniu, architektúre a dizajnu.

Adresa

Štefánikova 3,
917 01 Trnava

Galéria má vchod z Nádvoria, blízko pri prechode na Štefánikovu 3.

Otváracia doba

Otvorené denne,
11.00 – 19.00 hod.